در حال نمایش 10 نتیجه

انواع ترموستات 
ترموستات ها وسایل کنترل دمای آب داخل شبکه سیستم گرمایش یا سرمایش آب گرم  مصرفی و یا کنترل هوای گرم یا سرد می باشد.

هر ترموستات دارای یک قطعه حساس در مقابل دما ست که نسبت به تغییر دما حساسیت نشان داده و با قطع و وصل شدن آن می شود. به این نقطه حساس، حسگر گفته می شود. حس گرها انواع مختلفی دارد از جمله:

_ بی متالی ( نوار دوفلزی)

_ میله و لوله ای

_فانوسی

_ مقاومت الکتریکی

_ هیدرولیکی

از  جمله ترموستات های سیستم حرارت مرکزی می توان به انواع زیر اشاره کرد:

ترموستات  دیگ (اکوستات)

ترموستات اتاقی

ترموستات جداری

ترموستات محیطی 

از ترموستات های فوق سه ترموستات اول به ترتیب با کاهش دمای هوای اتاق یا آب گرم دیگ یا آب داخل لوله ها مدار الکتریکی را وصل نموده و بعد از رسیدن دما به حد مورد نیاز تنظیم شده مدار وصل می کنند.