در حال نمایش 3 نتیجه

فن کویل زمینی به منظور سرمایش ، گرمایش ، و تهویه مطبوع در ساختمانهای
مسکونی – تجاری – صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.